Usein kysytyt kysymykset | Toimitusehdot | Rahoitus | Oma tili

Tietosuoja

REKISTERINPITÄJÄ

Vaski Capital Oy
Y-tunnus: 3269032-5
Jaakko Koivisto
+358 405309640
myynti@kellomestari.fi

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Jaakko Koivisto
jaakko@kellomestari.fi

REKISTERIN NIMI
Kellomestarin asiakasrekisteri- ja markkinointirekisteri (uutiskirjeet ja sivusto).

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen ja yhteydenottojen hoitamiseksi. Rekisterissä käsiteltäviä yhteystietoja voidaan myös käyttää analysointiin ja tilastointiin sekä markkinointitarkoituksiin ja muihin verkkopalveluihin liittyviin tarjousten, uutiskirjeen lähettämisen sekä tekstiviestien lähettämisen yhteydessä. Uutiskirjeen tilanneiden tai yhteydenottolomakkeen täyttäneiden sähköpostiosoitetta voidaan käyttää Kellomestarin uutiskirjeen lähettämiseen tai yhteydenottoon vastaamiseen.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Nimi ja yhteystiedot, varauksen lisätiedot ja erityistoiveet, asiointikerrat, myönnetyt alennukset, jotka vaikuttavat kaupan tekoon kuten mm. kellojen tiedot, jne. Lisäksi lisätietoja, joilla asiakassuhteen aikana syntyneitä asiakastietoja pyritään hyödyntämään myös jatkossa asiakkaan hyväksi.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Asiakkaan ilmoittamat tiedot, jotka hän itse ilmoittaa sähköpostitse tai ottaessaan yhteyttä yhteydenottolomakkeella. Tietoja voidaan täydentää kaupankäynnin edetessä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET
Henkilötietojen luovuttamisessa noudatetaan kaikissa tilanteissa lainsäädäntöä.
Henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille, ellei viranomaistoimet niin edellytä. Rekisteri on tallennettu ja suojattu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin. Rekisteritiedot ovat vain Kellomestarin omaa käyttöä varten.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Rekisteriä säilytetään asianmukaisesti ulkopuolisilta suojattuna lukituissa ja vartioiduissa tiloissa. Lisäksi yhteystietoja säilytetään sähköisesti suojattuna asianmukaisesti ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin ja järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt henkilöt.

TARKASTUS-, KORJAUS- JA KIELTO-OIKEUS
Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä kirjallisesti tai esittää myös henkilökohtaisesti yllä mainitussa osoitteessa. Tarkastuspyyntöä henkilökohtaisesti esitettäessä on asiakkaalla oltava mukana henkilöllisyystodistus. Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää rekisterinpitäjälle pyynnön virheen korjaamiseksi. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.

MUUT OIKEUDET
Yritys pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta aika-ajoin täyttääkseen oikeudelliset velvoitteensa.
Yritys sitoutuu oma-aloitteisesti tai rekisteriin kirjatun henkilön vaatimuksesta oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä olevat tiedot, joiden todetaan olevan virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai esimerkiksi vanhentuneita. Mikäli tiedon korjaamista ei hyväksytä, annetaan henkilölle perusteltu ilmoitus, jossa kerrotaan syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty.

Anna meille toimeksianto!

Kiitos yhteydenottopyynnöstä!

Palaamme sinulle 24-48 tunnin sisällä!

Kiitos arviointipyynnön jättämisestä!

Palaamme sinulle 24-48 tunnin sisällä!